Uppdrag revision av Johansson Sven-Erik, Häckner Einar, Wallerstedt Eva - 9185355259 - Jure bokhandel

 

 
 
Uppdrag revision
– Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?
   
 
Författare:Johansson Sven-Erik , Häckner Einar , Wallerstedt Eva
Titel:Uppdrag revision – Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?
Utgivningsår:2005
Omfång:216 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355259
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Det finns ett stort förväntningsgap mellan vad intressenterna förväntar sig av revisionen och vad revisorerna faktiskt levererar. Gapet har blivit tydligare i ljuset av redovisningsskandaler, som förorsakat investerare stora förluster. De förändringar i regelverken som genomförs både internationellt och i Sverige innebär kraftigt ökade krav på revisorerna.

Vilket ansvar har revisorerna? Vad skall de granska och uttala sig om? Vilken roll bör de ha? I den här antologin sätts revisorerna under luppen. Huvudfrågorna rör hur revisorsprofessionen förvaltar sitt uppdrag, orsakerna till förväntningsgapet och hur detta skall kunna minskas. Författarna analyserar och diskuterar hur revisorerna arbetar, oberoendefrågan, betydelse och effekter av nya regler, som till exempel koden för bolagsstyrning i Sverige. De ger också förslag på vad som behöver göras.

Redaktörer för boken är professorerna Sven-Erik Johansson, Einar Häckner och Eva Wallerstedt. Författare till de olika kapitlen är förutom redaktörerna ekon dr Bino Catasús och professor Jan-Erik Gröjer, ekon dr Jaan Grunberg och professor Ingemund Hägg, professor Sten Jönsson, professor Finn Tschudi, ekon dr Stig Westerdahl, ekon lic Peter Öhman.

Ett centralt inslag i boken är ett rundabordsamtal, som leddes av Göran Arvidsson, SNS och har redigerats av Inge Wennberg. I samtalet medverkade Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, Peter Clemedtson, vice ordförande i FAR, Lars-Eric Forsgårdh, vd i Aktiespararna, Ulf Gometz, professor emeritus i revisionsrätt, Kajsa Lindståhl, ledamot i Skandias styrelse, Carolina af Ugglas, aktiechef i Skandia Liv. Rundabordsamtalet har kompletterats med ett särskilt samtal mellan Martin Johansson, vd för Revisorsamfundet och bokens redaktörer.
 
  © 2017 Jure AB