Kommunalpolitik av Petersson Olof - 9139107507 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommunalpolitik
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Kommunalpolitik
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107507
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 458 SEK exkl. moms

 

Kommuner, landsting och regioner befinner sig i en omställningsperiod. Medborgarnas krav på delaktighet förändrar förutsättningarna för både politiker och tjänstemän. Boken ger ett statsvetenskapligt perspektiv på den lokala självstyrelsen. Idédebatten sätts in i ett europeiskt och historiskt sammanhang. Med aktuella undersökningar som utgångspunkt beskrivs hur kommuner, landsting och regioner styrs. Avsnitten behandlar lokal självstyrelse, kommunerna i Europa och Sverige, indelning, uppgifter, val, politiker och organisation. Vidare diskuteras hur kommunerna skall värderas när det gäller effektivitet, rättsäkerhet och folkstyrelse.
 
  © 2017 Jure AB