Bokslut %26 Årsredovisning av Dahlin Lotta, Lundén Björn, Smitterberg Ann-Britt - 9170274657 - Jure bokhandel

 

 
 
Bokslut & Årsredovisning
   
 
Författare:Dahlin Lotta , Lundén Björn , Smitterberg Ann-Britt
Titel:Bokslut & Årsredovisning
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:383 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170274657
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Detta är en praktisk handledning i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt den nya årsredovisningslagen. Du ser steg för steg och konto för konto vad du bör tänka på och vilka regler som gäller när du gör bokslut och årsredovisning enligt den nya årsredovisninglagen.

Ur innehållet:
- Kontoform för balansräkningen
- Kostnadsslagsindelad resultaträkning
- Funktionsindelad resultaträkning
- Tilläggsupplysningar
- Redovisningsprinciper
- Särskilda regler för mindre företag
- Avskrivning, nedskrivning och uppskrivning
- Bokslutskonteringar
- Avstämningar och periodiseringar
- Finansieringsanalys
- Värderingsregler
- Exempel på årsbokslut och årsredovisning
- Avskrivningsregler
- Omsättningstillgångar
- Anläggningstillgångar
- Förvaltningsberättelse
- Revisionsberättelse
 
  © 2017 Jure AB