Prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter - 200506068 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
Anmärkning:Se även Ds 2003:45 och prop. 2003/04:111.
Utgivningsår:2006
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:68
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB