Prop. 2005/06:71 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan - 200506071 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:71 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan
   
 
Titel:Prop. 2005/06:71 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan
Utgivningsår:2006
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506071
Serie:Propositioner nr. 2005/06:71
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB