Företagsöverlåtelser av Knabe Anders - 9175980746 - Jure bokhandel

 

 
 
Företagsöverlåtelser
– en probleminventering
   
 
Författare:Knabe Anders
Titel:Företagsöverlåtelser – en probleminventering
Anmärkning:1989 års Casselpris
Utgivningsår:1989
Omfång:115 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175980746
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 24
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

För att ge en så fullständig bakgrund som möjligt till de speciella problem som avtalsskrivaren ställs inför vid en företagsöverlåtelse, har vissa frågor av företagsekonomisk karaktär tagits upp, främst företagsanalysen och företagsvärderingen. Framställningen är således inte strikt juridisk. Uppläggningen av framställningen är kronologisk och följer förloppet från idéstadiet t.o.m. avtalsutformningen. Tyngpunkten har lagts på avtalsskivningens problem och särskild uppmärksamhet ägnas riskfördelningen med utgångspunkt i säljarens felansvar.
 
  © 2017 Jure AB