Prop. 2005/06:144 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina - 200506146 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:144 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina
   
 
Titel:Prop. 2005/06:144 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina
Utgivningsår:2006
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506146
Serie:Propositioner nr. 2005/06:146
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB