Regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret - 200506131 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret
Utgivningsår:2006
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506131
Serie:Propositioner nr. 2005/06:131
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB