Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning - 200506151 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Utgivningsår:2006
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506151
Serie:Propositioner nr. 2005/06:151
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB