Prop. 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag - 200506163 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag
Anmärkning:Se även SOU 2005:68.
Utgivningsår:2006
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:163
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB