Prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande - 200506145 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
   
 
Titel:Prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Anmärkning:Se även SOU 2005:67 och SOU 2004:109.
Utgivningsår:2006
Omfång:206 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:145
Ämnesord:Övrigt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB