Prop. 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter - 200506153 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
   
 
Titel:Prop. 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
Anmärkning:Se även Ds 2005:19.
Utgivningsår:2006
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:153
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB