Styrelseboken av Lundén Björn - 9170274851 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelseboken
– Praktisk handbok för styrelsearbetet i bolag, föreningar och stiftelser
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Styrelseboken – Praktisk handbok för styrelsearbetet i bolag, föreningar och stiftelser
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:151 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170274851
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok handlar om hur det praktiska styrelsearbetet skall skötas på bästa sätt. I särskilda kapitel hittar du de speciella regler som gäller i aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och andra organisationsformer. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t.ex. ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika företags- och föreningsformer. Du får även praktiska tips om bl.a. mötesteknik, protokoll och kallelser.

Ur innehållet:
- Ordförande, sekreterare och kassör
- Protokoll
- Justerare
- Firmatecknare
- Bolagsstämma
- Årsstämma
- Valberedning
- Revision
- Ansvarsfrågor
- Adjungerande ledamöter
- Arbetsutskott
- Praktiskt styrelsearbete
- Sammanträdesteknik
- Omröstning
- Utträde
- Kallelse
- Rättigheter och skyldigheter
- Ombud och ställföreträdare
- Jäv
- Beslutför eller inte
- Ansvarsfrihet
 
  © 2017 Jure AB