Regeringens skrivelse 2005/06:211 återkallelse av prop. 2005/06:176, Kommunerans roll i avfallshanteringen - 200506211 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2005/06:211 återkallelse av prop. 2005/06:176, Kommunerans roll i avfallshanteringen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:211 återkallelse av prop. 2005/06:176, Kommunerans roll i avfallshanteringen
Utgivningsår:2006
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506211
Serie:Propositioner nr. 2005/06:211
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB