Weapons of Terror - 9138225824 - Jure bokhandel

 

 
 
Weapons of Terror
– Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms
   
 
Titel:Weapons of Terror – Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms
Anmärkning:Utgiven av Weapons of Mass Destruction Commission. Rapporten är skriven på engelska.
Utgivningsår:2006
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225824
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

I rapporten lämnas 60 förslag för en säkrare värld. Rapporten innehåller den av Hans Blix ledda internationella kommissionens slutsatser och förslag för att möta nukleära, biologiska och kemiska vapen och de globala hot som vapnen innebär.
 
  © 2017 Jure AB