Att studera folkrätt och EG/EU av Lysén Göran - 9176786358 - Jure bokhandel

 

 
 
Att studera folkrätt och EG/EU
– En kort introduktion till vidare studier
   
 
Författare:Lysén Göran
Titel:Att studera folkrätt och EG/EU – En kort introduktion till vidare studier
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:174 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786358
Serie:Studies in International Law, Uppsala University Swedish Institute of International Law nr. 17
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Folkrättens betydelse som rättsordning och som regulator av materiella förhållanden mellan staterna – med utomordentlig vikt för de enskilda människornas vardag – har vuxit helt fenomenalt i styrka och omfattning efter andra världskriget. Enkelt uttryckt kan man säga att det inte går att förstå samtidens politiska skeende utan att också förstå en av de viktigaste mekanismerna bakom detta, nämligen folkrätten. EG och EU utgör lysande exempel på vad folkrätten kan åstadkomma så snart den politiska viljan finns, nämligen subsystem i folkrätten, vilka givits en sådan utomordentlig förfining att EG-rätten fungerar som ett slags federal rätt (funktionell federalism). Folkrätten har nog aldrig tidigare varit så nyskapande och spännande som i vår tid både till form och till innehåll. Denna skrift utgör en introduktion till studiet av folkrätten och EG/EU med anvisningar för vidare studier.
 
  © 2017 Jure AB