Lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler - LR20060707 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler
– den 7 juli 2006
   
 
Titel:Lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler – den 7 juli 2006
Anmärkning:Lagrådsremissen kan även laddas ner som pdf-fil på internet.
Utgivningsår:2006
Omfång:722 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR20060707
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 617 SEK exkl. moms

 

Lagrådsremissen innehåller förslag till hur EG-reglerna om kapitaltäckning och stora exponeringar skall införlivas i svensk lagstiftning. Syftet med kapitaltäckningsreglerna är att ange miniminivån på det buffertkapital som kreditinstitut och värdepappersbolag måste ha för att kunna möta förluster i verksamheten. De nya kapitaltäckningsreglerna är bra för stabiliteten i det finansiella systemet. Förutom att ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för ett gott konsumentskydd, kan de nya reglerna gynna vanliga svenska konsumenter genom att låneräntorna kan sänkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.
 
  © 2017 Jure AB