Ds 2006:17 Utvidgat förverkande m.m. - 9138226219 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:17 Utvidgat förverkande m.m.
   
 
Titel:Ds 2006:17 Utvidgat förverkande m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:68.
Utgivningsår:2006
Omfång:207 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226219
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:17
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Riksdagen godkände den 27 oktober 2004 ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (förverkanderambeslutet). Rambeslutet ska vara genomfört den 15 mars 2007. De flesta av de lagändringar som krävs för att genomföra rambeslutet trädde i kraft den 1 juli 2005.

Denna utredning inneåller förslag till lösning av den enda fråga som återstår, nämligen att skapa regler om förverkande av egendom som inte kan hänföras till ett visst konkret brott, s.k. utvidgat förverkande. 
  © 2017 Jure AB