Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör av Dotevall Rolf - 9118974821 - Jure bokhandel

 

 
 
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör
– en aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör – en aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning
Utgivningsår:1989
Omfång:613 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9118974821
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en komparativ studie av det personliga skadeståndsansvaret för styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag. Utöver dansk, norsk och svensk rätt, samt det som finns tillgängligt på svenska språket om finsk rätt, behandlas amerikansk, engelsk och tysk rätt.
 
  © 2017 Jure AB