Om företagshypotek av Walin Gösta - 9138504901 - Jure bokhandel

 

 
 
Om företagshypotek
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Om företagshypotek
Utgivningsår:1995
Omfång:203 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138504901
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 157
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en ingående redogörelse för det underlag som företagsinteckning omfattar och för en rad problem som kan uppkomma i tillämpningen. Framställningen är i huvudsak begränsad till materiellrättsliga frågor och tar i stort sett inte alls upp det formella förfarande som lagen om företagshypotek erbjuder.
 
  © 2017 Jure AB