Företagsförvärv i praktiken av Orrbeck Martin - 9144014473 - Jure bokhandel

 

 
 
Företagsförvärv i praktiken
   
 
Författare:Orrbeck Martin
Titel:Företagsförvärv i praktiken
Utgivningsår:2006
Omfång:180 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144014473
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Att förvärva ett företag är en komplicerad process och läsaren får här god insikt i hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Boken är skriven ur ett köparperspektiv men är också användbar för den som överväger att sälja en rörelse. Att förstå motpartens tankesätt är viktigt för att förvärvet eller avyttringsprocessen skall bli framgångsrik. För studerande inom företagsekonomi och andra ämnen ger boken ytterligare möjligheter till studier av strategiarbete och företags internationalisering.
 
  © 2017 Jure AB