Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler - Del 1 - 2006070051 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler - Del 1
   
 
Titel:Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler - Del 1
Utgivningsår:2006
Omfång:439 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2006070051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:5
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om en ny lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag med anledning av två EG-direktiv:
1. 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
2. 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.
 
  © 2017 Jure AB