Prop. 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. - 200607013 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:209 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:13
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB