Aktiemarknadsnämndens praxis under 10 år av Kristiansson Björn - 9139200310 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiemarknadsnämndens praxis under 10 år
   
 
Författare:Kristiansson Björn
Titel:Aktiemarknadsnämndens praxis under 10 år
Utgivningsår:1996
Omfång:126 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200310
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 416 SEK exkl. moms

 

Här redovisas Aktiemarknadsnämndens samtliga offentliggjorda uttalanden under perioden 1986-1996. För att underlätta läsningen och tydliggöra viktiga ställningstaganden har uttalandena strukturerats i olika delområden, såsom exempelvis offentliga erbjudanden om aktieförvärv, emissioner och personalerbjudanden.
 
  © 2017 Jure AB