Prop. 2006/07:30 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien - 200607030 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:30 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien
   
 
Titel:Prop. 2006/07:30 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien
Utgivningsår:2006
Omfång:366 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:30
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB