Ds 2006:24 Förbättrad tolkservice - 9789138226834 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:24 Förbättrad tolkservice
– Språktest för tolkar, nationellt register, statistik
   
 
Titel:Ds 2006:24 Förbättrad tolkservice – Språktest för tolkar, nationellt register, statistik
Utgivningsår:2006
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226834
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:24
Ämnesord:Övrigt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till språktest för tolkar, nationellt register över tolkar och förbättrad statistik inom tolkserviceområdet.
 
  © 2017 Jure AB