Trolöshet mot huvudman av Leijonhufvud Madeleine - 9789139011378 - Jure bokhandel

 

 
 
Trolöshet mot huvudman
– Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag
   
 
Författare:Leijonhufvud Madeleine
Titel:Trolöshet mot huvudman – Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag
Utgivningsår:2007
Omfång:225 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139011378
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 189
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok är en studie av brottet trolöshet mot huvudman. Straffstadgandet griper in på många områden och nivåer, inom offentlig och privat sektor. Det gäller ledningspersoner i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser och det sätter en gräns för verksamheten för advokater och fastighetsmäklare, för många bankanställda, liksom för tekniska chefer och för revisorer.

Frågor som diskuteras är bl.a.
- Vem kan begå trolöshet mot huvudman?
- Vilka förfaranden kan utlösa straffansvaret?
- Vem kan ”samtycka” med ansvarsbefriande verkan?
- Hur förhåller sig straffansvaret till aktiebolagsrätten?
- Kan en värdeöverföring, som inte strider mot vare sig reglerna om skydd för det bundna kapitalet eller minoritetsskyddet, ändå utgöra trolöshetsbrott?
- Vad innebär det nya sättet att fastställa uppsåtets nedre gräns, det s.k. likgiltighetsuppsåtet, för denna brottstyp?

Skadestånds- och påföljdsfrågor behandlas, liksom förhållandet till andra straffbestämmelser och till självregleringssystem. Boken avslutas med ett förslag till ett reviderat trolöshetsansvar – ett underlag för välbehövliga diskussioner och en utgångspunkt för en kommande översyn.
 
  © 2017 Jure AB