Nyutkommen litteratur 2015-09-02

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Helhetsbedömning och intresseavvägning
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt, Allmän rättslära
250 sid, 2015, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Miljöfarliga sjötransporter — Internationella skadeståndsregler
Jacobsson Måns
Jure, Sjö- och transporträtt, Miljörätt
250 sid, 2015, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Private international law in Sweden
Bogdan Michael
Kluwer, Internationell privat- och processrätt
132 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 594 SEK exkl. moms   

Semesterlagen — Med kommentarer
Ericson Bo, Eriksson Kurt
Studentlitteratur, Arbetsrätt
288 sid, 5 uppl, 2015, Pris: 306 SEK exkl. moms   

Svensk patientlagstiftning — Lärobok om patienters "rätt" i hälso- och sjukvården
Vahlne Westerhäll Lotta
Santérus, Offentlig rätt
140 sid, 2015, Pris: 148 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB