Nyutkommen litteratur 2016-02-03

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Insolvensrättsliga utlåtanden — Ett urval från åren 1989-2015
Möller Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Insolvensrätt
696 sid, 2016, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Samägd egendom — Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område
Gregow Torkel
Wolters Kluwer Sverige, Förmögenhetsrätt
230 sid, 2016, Pris: 505 SEK exkl. moms   

Ärvdabalken - En kommentar Del I (1-17 kap.) — Arv och Testamente
Walin Gösta, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
554 sid, 7 uppl, 2016, Pris: 1543 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB