Nyutkommen litteratur 2016-08-24

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Bodelning — under äktenskap och vid skilsmässa
Teleman Örjan
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
417 sid, 6 uppl, 2016, Pris: 952 SEK exkl. moms   

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — en kommentar
Ehrenkrona Carl Henrik
Karnov Group, Internationell rätt
341 sid, 2016, Pris: 615 SEK exkl. moms   

Gräsrotsfinansiering/crowdfunding — en alternativ finansmarknad
Ahonen Nicholas, Mathisen Rasmus
Jure, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
117 sid, 2016, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Internationella köplagen (CISG) — En kommentar
Ramberg Jan, Herre Johnny
Wolters Kluwer Sverige, Förmögenhetsrätt
713 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 1397 SEK exkl. moms   

Servitut i teori och praktik
Julstad Barbro, Vesterlin Tomas
Wolters Kluwer Sverige, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt
257 sid, 2016, Pris: 483 SEK exkl. moms   

Skattelagstiftning 16:2 — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2016
Rabe Gunnar
Wolters Kluwer Sverige, Skatterätt
1048 sid, 53 uppl, 2016, Pris: 497 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB