Nyutkommen litteratur 2017-02-20

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
136 sid, 2016, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö 2017 — Aktuella författningar 1 januari 2017
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
160 sid, 24 uppl, 2017, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet — Med praktiska typfall
Nitzelius Tor, Söderlöf Göran
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
173 sid, 3 uppl, 2016, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2017 — Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmlijö
Bern Agneta, Sjöman Helene
Åhnberg, Arbetsrätt, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
79 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 95 SEK exkl. moms   

RehabAnsvar — Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
80 sid, 7 uppl, 2016, Pris: 135 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB