Nyutkommen litteratur 2017-09-12

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Hembud, förköp och samtycke — En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
Sjöman Erik
Wolters Kluwer Sverige, Associationsrätt och värdepappersrätt
284 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 919 SEK exkl. moms   

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017
OECD, Skatterätt
607 sid, 2017, Pris: 1411 SEK exkl. moms   

Praktiskt konstitutionellt dömande — En handbok
Sunnqvist Martin
Lunds Domarakademi, Processrätt, Offentlig rätt
156 sid, 2017, Pris: 516 SEK exkl. moms   

Sjöfartsskydd & ISPS-koden
Thomsson Peter, Widlund Mattias
Jure, Sjö- och transporträtt, Sjöfart, Offentlig rätt
252 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Socialavgifter och skatteavdrag — En praktisk vägledning
Blank Thörnroos Pia, Sindahl Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Skatterätt
213 sid, 2017, Pris: 459 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB