Nyutkommen litteratur 2018-02-05

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Arbetsmiljö 2018 — Aktuella författningar 1 januari 2018
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
160 sid, 25 uppl, 2018, Pris: 95 SEK exkl. moms   

I forskningens og formidlingens tjeneste — festskrift til professor Lars Bo Langsted
Ex Tuto, Festskrifter, Utländsk rätt
Inbunden, 431 sid, 2018, Pris: 845 SEK exkl. moms   

Nya sociallagarna — Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018
Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
624 sid, 31 uppl, 2018, Pris: 698 SEK exkl. moms   

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
Krzymowska Adriana
Jure, Skatterätt
Inbunden, 383 sid, 2018, Pris: 1080 SEK exkl. moms   

Skatterättslig tolkning
Tjernberg Mats
Iustus, Skatterätt
151 sid, 2018, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
Lindkvist Gustav
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt
487 sid, 2018, Pris: 672 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XLII 2017
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 928 sid, 42 uppl, 2017, Pris: 3565 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB