MSBFS

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 2016:8 ADR-S 2017 Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) 2017 inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1265 sid, 2016, Pris: 960 SEK exkl. moms   

Nr. 2015:1 ADR-S 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1243 sid, 2015, Pris: 922 SEK exkl. moms   

ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
2018, Preliminärt pris: 999 SEK exkl. moms   

RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
2018, Preliminärt pris: 999 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB