Våra rättigheter

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Att skapa en mänsklig rättighet — Analys av en dom i europadomstolen
Axberger Hans-Gunnar
Stiftelsen Rättsfonden, Offentlig rätt, Internationell rätt
207 sid, 2018, Pris: 196 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB