Försäkringsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Nästa
Sida 16 av 16

Kundkreditförsäkring
Albemark Christer
Juristförlaget Stockholm, Försäkringsrätt, Krediträtt
245 sid, 1988, Pris: 646 SEK exkl. moms   

Hem- och villaförsäkring — tolkning och tillämpning
Larsson Marie-Louise
Folksam, Försäkringsrätt
Inbunden, 222 sid, 1988  SLUT på förlag

Swedish Insurance Law — an Introduction
Roos Carl Martin, Lindmark Dan
Jure, Försäkringsrätt
22 sid, 1988, Pris: 32 SEK exkl. moms   

Försäkringstermer — definitioner, kommentarer, förkortningar
Svenska Försäkringsföreningen, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Försäkringsrätt
Inbunden, 175 sid, 1987  SLUT på förlag

Livförsäkringsrätt — En introduktion
Hanseus Kjell
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
151 sid, 1986, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Sjukpenninggrundande inkomst
Westerhäll Lotta
Norstedts, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
264 sid, 1986  SLUT på förlag

Generös avtalstillämpning — om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring
Lindell-Frantz Eva, Roos Carl Martin
Juristförlaget i Lund, Försäkringsrätt
73 sid, 1985  SLUT på förlag

Festskrift till Jan Hellner
Norstedts Juridik, Festskrifter, Försäkringsrätt
Inbunden, 834 sid, 1984  SLUT på förlag

Konsumentförsäkringslagen — kommentar, lagtext och försäkringspraxis
Nilsson Edvard, Strömbäck Erland
Liber Ekonomi, Försäkringsrätt
230 sid, 1984  SLUT på förlag

Reinsurance : Principles and Practice
Gerathewohl Klaus
Verlag Versicherungswirtschaft, Försäkringsrätt
Inbunden, 2150 sid, 1980  SLUT på förlag

Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 884 sid, 1980  SLUT på förlag

Förmånstagareförordnanden vid livförsäkring — en föreläsning i familjerätt
Agell Anders
Iustus, Försäkringsrätt, Familjerätt
20 sid, 1976  SLUT på förlag

Försäkringsrätt
Hellner Jan
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
Inbunden, 662 sid, 2 uppl, 1965  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Nästa
Sida 16 av 16

  © 2017 Jure AB