Associationsrätt och värdepappersrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 39 av 54

Bolagsstyrning
Sevenius Robert
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
316 sid, 2007  SLUT på förlag

A Practitioner's Guide to FSA Investigations and Enforcement
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Utländsk rätt
398 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

International Finance: Law and Regulation
Scott Hal S.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 856 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2190 SEK exkl. moms   

The Company Director — Powers, Duties and Liabilities
Loose Peter, Griffiths Michael, Impey David
Jordans, Associationsrätt och värdepappersrätt
719 sid, 9 uppl, 2007, Pris: 1110 SEK exkl. moms   

Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
140 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Det europæiske selskab
Christensen Jan Schans, Laursen Sanne Dahl
Forlaget Thomson, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 1176 sid, 2007, Pris: 2174 SEK exkl. moms   

World Stock Exchanges — A Practical Guide
Maule Hugh
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 364 sid, 2007, Pris: 1758 SEK exkl. moms   

Credit Derivatives — Documenting and Understanding Credit Derivative Products
Parker Edmund
Globe Business, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 558 sid, 2007, Pris: 2103 SEK exkl. moms   

A Practitioner's Guide to MiFID
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt
348 sid, 2007, Pris: 1380 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
52 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Swedish Takeover Rules — Legislation and Stock Exchange Rules
Företagsjuridik Nord & Co, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
84 sid, 2007, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:115 En ny lag om värdepappersmarknaden
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
1139 sid, 2007, Pris: 793 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
21 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
201 sid, 2007, Pris: 121 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
551 sid, 2007, Pris: 394 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Ny lag om värdepappersmarknaden — den 1 mars 2007
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
1013 sid, 2007, Pris: 496 SEK exkl. moms   

Ds 2007:7 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
191 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Kommunal aktiebolagsrätt — bolagsrätt och bolagsstyrning för kommun- och landstingsägda bolag
Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
155 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen - En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare
Skog Rolf, Fäger Catarina
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
322 sid, 2007  SLUT på förlag

Styrelsearbete i noterade bolag — en handledning
Bergh Jonas, Goulet Katarina, Gårdö Anna, Holmkvist Camilla
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
78 sid, 2007, Pris: 308 SEK exkl. moms   

The Swedish Companies Act — An introduction
Skog Rolf, Fäger Catarina
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
361 sid, 2007  SLUT på förlag

Trolöshet mot huvudman — Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag
Leijonhufvud Madeleine
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
225 sid, 2007  SLUT på förlag

A Practitioner's Guide to Inside Information — Managing the Legal and Regulatory Risks
Marsh Jonathan, McDonnell Brian
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt
377 sid, 2006, Pris: 1280 SEK exkl. moms   

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
Andenæs Mads Henry
Calax, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 754 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

GmbH-Gesetz — Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Baumbach Adolf, Hueck Alfred
Beck, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 2384 sid, 18 uppl, 2006, Pris: 993 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 39 av 54

  © 2017 Jure AB