Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 48 av 56

Prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet
Riksdagen, Övrigt
80 sid, 2001, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:31 Avgasrening m.m.
Riksdagen, Övrigt
138 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan
Riksdagen, Övrigt
121 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:2 FoU och samverkan i innovationssystemet
Riksdagen, Övrigt
49 sid, 2001, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.
Riksdagen, Övrigt
137 sid, 2001, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Lagboksväska
Dorema, Övrigt
2001  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut
Riksdagen, Övrigt
19 sid, 2001, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
Fritzes, Övrigt
191 sid, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Ds 2001:16 En utvärdering av Folkbildningen om EMU
Fritzes, Övrigt
96 sid, 2001, Pris: 115 SEK exkl. moms   

SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom
Fritzes, Övrigt
380 sid, 2001, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT
Fritzes, Övrigt
138 sid, 2001, Pris: 159 SEK exkl. moms   

SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen
Fritzes, Övrigt
249 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2001:21 Försvarsmateriel på nya villkor
Fritzes, Övrigt
180 sid, 2001, Pris: 160 SEK exkl. moms   

SOU 2001:6 Döden angår oss alla — värdig vård vid livets slut
Fritzes, Övrigt
165 sid, 2001, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna
Riksdagen, Övrigt
141 sid, 2001, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Ds 2001:54 Idrotten i Sverige och EU — en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA
Fritzes, Övrigt
276 sid, 2001, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2001:82 Utvärdering av det fria handredskapsfisket
Fritzes, Övrigt
242 sid, 2001, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2001:90 Digital TV - modernisering av marknätet
Fritzes, Övrigt
319 sid, 2001, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 48 av 56

  © 2017 Jure AB