Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 1 av 49

Förvaltningsrättens grunder (Ny upplaga)
von Essen Ulrik, Bohlin Alf, Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
330 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 543 SEK exkl. moms   

Kommunen och lagen (Ny upplaga) — En introduktion
Björkman Ulla, Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt
180 sid, 7 uppl, 2020, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Komparativ konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Jonsson Cornell Anna, red.
Iustus, Internationell rätt, Offentlig rätt
350 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Religionsfrihet (Ny titel) — Om rättsliga skiftningar och nyanser
Enkvist Victoria, Lokrantz-Bernitz Hedvig , Zillén Kavot
Iustus, Offentlig rätt
250 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Offentligrättsliga principer (Ny upplaga)
Marcusson Lena, red.
Iustus, Offentlig rätt
275 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (Ny titel)
Rådman Fredrik, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Förvaltningslagen (Ny titel) — En kommentar
Lundmark Johan, Säfsten Mathias
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
350 sid, 2020, Preliminärt pris: 711 SEK exkl. moms   

Barnkonventionen i praktiken (Ny titel) — rättsliga utmaningar och möjligheter
Leviner Pernilla
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 511 SEK exkl. moms   

Verkställighetshinder (Ny titel) — En praktisk handbok
Hillert Emilie, Nyström Viktoria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 585 SEK exkl. moms   

En introduktion till förvaltningsrätten (Ny upplaga)
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
170 sid, 13 uppl, 2020, Preliminärt pris: 182 SEK exkl. moms   

Konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Derlén Mattias, Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
670 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 735 SEK exkl. moms   

Femtiofem år av offentligrättslig forskning
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 71 sid, 2020, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Den svenska förvaltningsmodellen
Heckscher Sten, m. fl.
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Offentlig rätt
Inbunden, 301 sid, 2020, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Rättsliga regler i högskolan — Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan
Abrahamsson Per, Hallberg Magnus
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
76 sid, 12 uppl, 2020, Pris: 439 SEK exkl. moms   

Svensk juridik (NY UPPLAGA)
Persson Mats, Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
750 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 612 SEK exkl. moms   

Medicinsk rätt (NY TITEL)
Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa, red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 423 SEK exkl. moms   

Sanktionsavgifter (NY UPPLAGA) — Särskilt i näringsverksamhet
Warnling Conradson Wiweka, Nilsson Annika
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
250 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 588 SEK exkl. moms   

Förvaltningslagen (NY TITEL) — En kommentar med inriktning mot socialt arbete
Fäger Catarina
Studentlitteratur, Offentlig rätt
199 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Barnahus (NY TITEL)
Eriksson Martina, Kaldal Anna, Landberg Åsa
Studentlitteratur, Familjerätt, Offentlig rätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Förvaltningsprocesslagen — En kommentar
Blomberg Jesper, Södergren Patrik
Karnov Group, Offentlig rätt
191 sid, 2020, Pris: 403 SEK exkl. moms   

Utlänningslagen (NY UPPLAGA) — med kommentarer
Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
900 sid, 12 uppl, 2020, Preliminärt pris: 1113 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Tjänstepension — Lagar och regler
Dahlgren Magnus, Tiljander Annette, Nilsson Björn
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt
175 sid, 2020, Pris: 512 SEK exkl. moms   

Finna rätt (NY UPPLAGA) — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 260 sid, 15 uppl, 2020, Preliminärt pris: 548 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 1 av 49

  © 2017 Jure AB