Skatterätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | Nästa
Sida 1 av 64

SOU 2024:50 Nätt och jämnt — Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt, Ekonomi
1010 sid, 2024, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Prop 2023/24:159 Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto
Regeringskansliet, Skatterätt, Ekonomi
32 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2024:36 Förenkla och förbättra!
Regeringskansliet, Skatterätt
797 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:37 Förbättrade ränteavdragsregler för företag
Regeringskansliet, Skatterätt
602 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

MinBestG | Mindestbesteuerungsgesetz — Kommentar
Kofler Georg, Lang Michael, Rust Alexander, m. fl.
Linde Verlag, Skatterätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1364 sid, 2024, Pris: 2371 SEK exkl. moms   

Robot Taxation — A Normative Tax Policy Analysis
Dimitropoulou Christina
IBFD, Skatterätt, Internationell rätt
718 sid, 2024, Pris: 2214 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:137 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato
Regeringskansliet, Skatterätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
32 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2024:32 Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt
306 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:125 Riksrevisionens rapport Svart på vitt — rotavdragets kostnader och effekter
Regeringskansliet, Ekonomi, Skatterätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin
Regeringskansliet, Skatterätt
58 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:132 Ny tullbefogenhetslag
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt, Processrätt
830 sid, 2024, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:110 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar
Regeringskansliet, EU-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
189 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:113 Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Skatterätt
27 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:128 En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
614 sid, 2024, Pris: 700 SEK exkl. moms   

Lönehandboken
Klint Ingalill , Norrman Thomas
Björn Lundén Information, Arbetsrätt, Skatterätt, Ekonomi
371 sid, 16 uppl, 2024, Pris: 481 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:80 Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd
Regeringskansliet, Skatterätt
28 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
42 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:86 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
Regeringskansliet, Skatterätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Festskrift till Åsa Gunnarsson
Iustus, Festskrifter, Skatterätt, Offentlig rätt
Inbunden, 326 sid, 2024, Pris: 504 SEK exkl. moms   

A Guide to the European VAT Directives 2024
Terra Ben J. M., Kajus Julie
IBFD, Skatterätt, EU-rätt
2264 sid, 2024, Pris: 6335 SEK exkl. moms   

Inkomstskattelagen Del I och del II — En kommentar.
Cejie Katia, Dahlberg Mattias, Eng Christina, Tivéus Ulf
Norstedts Juridik, Skatterätt
24 uppl, 2024, Pris: 2436 SEK exkl. moms   

SOU 2024:20 Maskinellt värde för vissa industribyggnader – ett undantag från fastighetsskatt
Regeringskansliet, Skatterätt
218 sid, 2024, Pris: 257 SEK exkl. moms   

The OECD Transfer Pricing Guidelines and Value Creation — Income Allocation or Anti-Avoidance Tool?
Screpante Mirna
IBFD, Skatterätt, Internationell rätt
Inbunden, 360 sid, 2024, Pris: 1839 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | Nästa
Sida 1 av 64

  © 2017 Jure AB