Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 1 av 14

Adoption
Sverne Arvill Ebba, Svensson Agnetha
Norstedts Juridik, Familjerätt
279 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Adoption — Handbok för socialtjänsten
Socialstyrelsen, Offentlig rätt, Familjerätt
248 sid, 2008, Pris: 154 SEK exkl. moms   

Arv & skifte
Werlauff Erik
DJØF, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 465 sid, 9 uppl, 2018, Pris: 1323 SEK exkl. moms   

Arv och testamente
Eriksson Anders
Thomson Fakta, Familjerätt
Inbunden, 291 sid, 2008, Pris: 451 SEK exkl. moms   

Arv og skifte
Werlauff Erik
DJØF, Familjerätt
Inbunden, 382 sid, 7 uppl, 2007, Pris: 1160 SEK exkl. moms   

Arveloven — med kommentarer
Danielsen Svend
DJØF, Familjerätt
Inbunden, 730 sid, 5 uppl, 2005, Pris: 1455 SEK exkl. moms   

Arveret
Nørgaard Irene, Adolphsen Caroline, Naur Eva
DJØF, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 423 sid, 7 uppl, 2018, Pris: 1024 SEK exkl. moms   

Arverett
Lødrup Peter, Asland John
Gyldendal, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 441 sid, 7 uppl, 2018, Pris: 931 SEK exkl. moms   

Arveretten
Feldthusen Rasmus Kristian, Lund-Andersen Ingrid, Nielsen Linda
Ex Tuto, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 308 sid, 6 uppl, 2018, Pris: 815 SEK exkl. moms   

Arvs- och gåvoskatt
Norrdell Carl-Axel, Silfverberg Christer
Norstedts Juridik, Skatterätt, Familjerätt
211 sid, 4 uppl, 2001  SLUT på förlag

Arvsrätt — En lärobok om arv, boutredning och arvskifte
Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
168 sid, 3 uppl, 2006  SLUT på förlag

Arvsrätt enligt shiaislam — med jämförelser av shia- och sunnimuslimska arvssytem
Sayed Mosa
Iustus, Familjerätt
252 sid, 2016, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Att fastställa faderskap
Socialstyrelsen, Offentlig rätt, Familjerätt
192 sid, 2005  SLUT på förlag

Att leva som sambo — En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid
Walleng Kajsa
Iustus, Familjerätt
478 sid, 2015, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Att vara god man och förvaltare
Karlsson Leif, Lang-Karlsson Marie
Liber, Familjerätt, Offentlig rätt
218 sid, 2015, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Barn i rättens gränsland — Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd
Nilsson Eva
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt, Offentlig rätt
295 sid, 2007, Pris: 419 SEK exkl. moms   

Barn- och föräldrarätt
Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
389 sid, 7 uppl, 2013, Pris: 486 SEK exkl. moms   

Barn och rätt — Bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen
Hollander Anna, Nygren Rolf, Olsen Lena
Iustus, Familjerätt, Festskrifter
201 sid, 2004, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Barn og foreldre
Smith Lucy, Lødrup Peter
Gyldendal Akademisk, Familjerätt
Inbunden, 253 sid, 7 uppl, 2006, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Barn som aktörer — en slutpunkt
Olsen Lena, Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
271 sid, 2008, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Barn som tvingas välja bort en förälder — Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Lytzy Anna, Bergenstein Christina
Norstedts Juridik, Familjerätt
430 sid, 2019, Pris: 693 SEK exkl. moms   

Barn utsatthet och heder
Silfverberg Gunilla
Ersta Sköndal högskola, Familjerätt, Offentlig rätt
115 sid, 2013, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Barnahusutredningen 2010
Kaldal Anna, Diesen Christian, Beije Johan, Diesen Eva F.
Jure, Straffrätt, Processrätt, Familjerätt
174 sid, 2010, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Barnekonvensjonen — Barns rettigheter i Norge
Høstmælingen Njål, Kjørholt Elin Saga, Sandberg Kirsten
Universitetsforlaget, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 352 sid, 2008, Pris: 751 SEK exkl. moms   

Barneloven — Kommentarutgave
Lorange Backer Inge
Universitetsforlaget, Familjerätt, Offentlig rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 864 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 995 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 1 av 14

  © 2017 Jure AB