Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Åhnberg Lars:
   
 


Sida 1 av 1

Arbetsmiljö 2019 — Aktuella författningar 1 januari 2019
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
160 sid, 26 uppl, 2019, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2019 - Aktuella lagtexter 1 januari 2019 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
140 sid, 44 uppl, 2019, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2018 - Aktuella lagtexter 1 juli 2018 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
140 sid, 43 uppl, 2018, Pris: 95 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2017 — Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
589 sid, 8 uppl, 2017, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö 2017 — Aktuella författningar 1 januari 2017
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
160 sid, 24 uppl, 2017  SLUT på förlag

RehabAnsvar — Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
80 sid, 7 uppl, 2016, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt och Förhandling — Förhandlingskunskap för lokala förhandlare
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
87 sid, 7 uppl, 2015, Pris: 115 SEK exkl. moms   

Tema Visstid — Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
47 sid, 2007, Pris: 84 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB