Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av G��ransson H��kan Gabinus:
   
 


Sida 1 av 1

Arbetsrätten — En introduktion
del Sante Naiti, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
140 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen — En lärobok
Göransson Håkan Gabinus, del Sante Naiti
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
214 sid, 2018, Pris: 384 SEK exkl. moms   

Uthyrning av arbetstagare — En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv
Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
102 sid, 2014, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Förtroendeman — En praktisk kommentar till förtroendemannalagen
Göransson Håkan Gabinus
Åhnberg, Arbetsrätt
80 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Ledighetslagarna — Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter - med kommentarer och rättsfall
Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Åhnberg, Arbetsrätt
316 sid, 2013, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen
Göransson Håkan Gabinus, Flemström Stefan, Slorach Martina, del Sante Naiti
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
226 sid, 3 uppl, 2013  SLUT på förlag

Facklig arbetsrätt
Schmidt Folke, Eklund Ronnie, Göransson Håkan Gabinus, Källström Kent, Sigeman Tore
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
314 sid, 4 uppl, 1997, Pris: 691 SEK exkl. moms   

Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet
Göransson Håkan Gabinus
Publica, Arbetsrätt
367 sid, 1997  SLUT på förlag

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument — de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning
Göransson Håkan Gabinus
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
469 sid, 1988  SLUT på förlag

Löntagarrätt
Schmidt Folke, Sigeman Tore, Eklund Ronnie, Göransson Håkan Gabinus, Källström Kent
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
363 sid, 4 uppl, 1994  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB