Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Vahlne Westerh��ll Lotta:
   
 


Sida 1 av 1

Funktionshinderrätt för barn
Vahlne Westerhäll Lotta
Gleerups, Offentlig rätt
192 sid, 2019, Pris: 307 SEK exkl. moms   

På saklig grund — utredningsarbete inom socialtjänsten
Edvardsson Bo, Vahlne Westerhäll Lotta
Gleerups, Offentlig rätt
280 sid, 2014, Pris: 419 SEK exkl. moms   

Introduktion till psykiatrirätt — För vårdpersonal, socionomer och jurister
Vahlne Westerhäll Lotta
Gleerups, Offentlig rätt
195 sid, 2017, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Svensk patientlagstiftning — Lärobok om patienters "rätt" i hälso- och sjukvården
Vahlne Westerhäll Lotta
Santérus, Offentlig rätt
140 sid, 2015, Pris: 148 SEK exkl. moms   

Tvångsvård och psykisk ohälsa
Vahlne Westerhäll Lotta
Göteborgs universitet, Offentlig rätt, Straffrätt
220 sid, 2012, Pris: 200 SEK exkl. moms   

Arbets(o)förmåga — Ur ett mångdisciplinärt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta
Santérus, Arbetsrätt
403 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen — Styrning, legitimitet och bevisning
Vahlne Westerhäll Lotta, Thorpenberg Stefan, Jonasson Magnus
Santérus, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
314 sid, 2009, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Legitimitetsfrågor inom socialrätten
Vahlne Westerhäll Lotta
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
260 sid, 2007  SLUT på förlag

Den lilla starka staten — Samtal om välfärdssystemets sociala hållbarhet i ett rättsligt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Jäderberg Judith
SNS, Statsvetenskap och politik
183 sid, 2005  SLUT på förlag

Medborgare eller målsägare — sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman
Fimreite Anne Lise, Panican Alexandru, Sunesson Sune, Tranvik Tommy, Vahlne Westerhäll Lotta, Wetterberg Gunnar
Svenska kommunförbundet, Övrigt
120 sid, 2004  SLUT på förlag

Socialförsäkringssystemets sönderfall
Vahlne Westerhäll Lotta
Försäkringskasseförbundet, Offentlig rätt
28 sid, 2003  SLUT på förlag

Den starka statens fall? — En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
Vahlne Westerhäll Lotta
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
679 sid, 2002  SLUT på förlag

Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten — 10 perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
308 sid, 2002  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB