Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Berger Vincent:
   
 


Sida 1 av 1

EG-rättens krav på nationell process- och skadeståndsrätt — EG-rättsliga normer i den nationella processen/ Member state liability and national remedies in Community law
Berger Vincent, Jender Caroline
Jure, EU-rätt, Processrätt, Skadeståndsrätt
149 sid, 1998, Pris: 251 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB