Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Finnerman Christian:
   
 


Sida 1 av 1

Designation, Protection and Alteration of Protection Areas Under EC Conservation Law; Directives 79/409 and 92/43
Finnerman Christian
Jure, EU-rätt, Miljörätt
68 sid, 2005, Pris: 147 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB