Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Black-Branch Jonathan L:
   
 


Sida 1 av 1

International Commercial Arbitration — Standard Clauses and Forms - Commentary
Conrad Nicole, Münch Peter, Black-Branch Jonathan L.
Hart, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 1300 sid, 2013, Pris: 4162 SEK exkl. moms   

The Euro — Law and Banking
Black-Branch Jonathan L.
Lloyds of London Press, Krediträtt, EU-rätt
Lösblad, 1999, Pris: 2911 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB