Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Levin Jack S.:
   
 


Sida 1 av 1

Mergers, Acquisitions, and Buyouts — January 2011
Ginsburg Thomas B., Levin Jack S.
Aspen Publishers, Marknadsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
4164 sid, 2011, Pris: 6067 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB