Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Wallgren Jan:
   
 


Sida 1 av 1

God man, förvaltare och förmyndare — Domstolarnas handläggning
Holmgård Lars, Wallgren Jan
Norstedts Juridik, Familjerätt, Processrätt
315 sid, 2 uppl, 2020, Pris: 536 SEK exkl. moms   

Gode mannens ABC — Handbok för gode män och förvaltare
Wallgren Jan
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
223 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 382 SEK exkl. moms   

Överförmyndarpraktika — En praktisk vägledning för överförmyndaren
von Scheele Eva, Wallgren Jan
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
Lösblad, 2011, Pris: 2562 SEK exkl. moms   

God man, förvaltare och förmyndare — Domstolarnas handläggning
Holmgård Lars, Wallgren Jan
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt, Processrätt
286 sid, 2015, Pris: 535 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB