Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av red:
   
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 4 av 4

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn
Munk-Hansen Carsten, Schultz Trine, red.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Allmän rättslära
275 sid, 2012, Pris: 428 SEK exkl. moms   

Copyright in a borderless online environment
Axhamn Johan, red.
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, IT-rätt, Internationell rätt
218 sid, 2012, Pris: 505 SEK exkl. moms   

Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret
Iversen Torsten, red.
Karnov Group DK, Fastighetsrätt, Festskrifter
327 sid, 2009, Pris: 1032 SEK exkl. moms   

Restorative Justice and Criminal Justice — Exploring the Relationship
Gröning Linda, Jacobsen Jørn RT, red.
Santérus, Straffrätt
179 sid, 2012, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Italiensk bildordbok — Svenska/italienska
Hesslin Rider Inger, red.
Norstedts, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
602 sid, 2009, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Spansk bildordbok — Svenska/spanska
Nygren Håkan, Hesslin Rider Inger, red.
Norstedts, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
598 sid, 2009, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Lag om valfrihetssystem — en introduktion för professionsutbildningar
Zanderin Lars, red.
Liber, Marknadsrätt, Offentlig rätt
176 sid, 2011  SLUT på förlag

Mänskliga rättigheter i svensk belysning
Staaf Annika, Zanderin Lars, red.
Liber, Internationell rätt
256 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 4 av 4

  © 2017 Jure AB